E mërkurë, 28 Shtator, 2022

Zbuloni 5 cilësitë esenciale të një mësuesi të mirë

- Advertisement -

Mësuesit duhet të jenë të vetëdijshëm, perceptues dhe të ditur.


Studimet arsimore sugjerojnë se cilësitë esenciale të mësuesve të mirë përfshijnë aftësinë për të qenë vetëdijshëm për paragjykimet e dikujt; për të kuptuar, kuptuar dhe pranuar dallimet në të tjerët; të analizojë dhe të diagnostikojë kuptimin e nxënësve dhe të përshtatet sipas nevojës; për të negociuar dhe për të marrë rreziqe në mësimdhënien e tyre; dhe të kenë një kuptim të fortë konceptual të lëndës së tyre.

Matja dhe Matja

- Advertisement -

Shumica e mësuesve paguhen sipas përvojës së tyre dhe arritjeve arsimore, por siç ka treguar mësuesi Thomas Luschei, ka pak dëshmi se më shumë se 3-5 vjet eksperiencë e rritin aftësinë e mësimdhënësve për të rritur rezultatet ose notat e testeve të nxënësve.

Atribute të tjera të matshme, të tilla si sa mirë mësuesit kanë bërë në provimet e tyre kualifikuese, ose çfarë niveli arsimor ka arritur një mësues gjithashtu nuk ndikojnë ndjeshëm performancën e nxënësve në klasa.

Pra, edhe pse ka pak konsensus në profesionin e arsimit për cilat karakteristika të matshme bëjnë një mësues të mirë, disa studime kanë identifikuar tipare dhe praktika të pandara që ndihmojnë mësuesit në arritjen e nxënësve të tyre.

Të jesh i vetëdijshëm

- Advertisement -

Arsimtari amerikan-mësues Stephanie Kay Sachs beson se një mësues efektiv duhet të ketë një ndërgjegjësim bazë sociokulturor dhe pranimin e identitetit kulturor të tyre dhe të tjetrit. Mësimdhënësit duhet të jenë në gjendje të lehtësojnë zhvillimin e një identiteti pozitiv vetë-etnik dhe të jenë të vetëdijshëm për paragjykimet dhe paragjykimet e tyre personale. Ata duhet të përdorin vetë-hetimin për të shqyrtuar marrëdhënien midis vlerave, qëndrimeve dhe besimeve të tyre themelore, veçanërisht në lidhje me mësimet e tyre.

Kjo paragjykim i brendshëm ndikon në të gjitha ndërveprimet me nxënësit, por nuk i ndalon mësuesit të mësojnë nga nxënësit e tyre ose anasjelltas.

Edukatori Catherine Carter shton se një mënyrë efektive për mësuesit për të kuptuar proceset dhe motivimin e tyre është të përcaktojë një metaforë të përshtatshme për rolin që ata kryejnë.

Për shembull, thotë ajo, disa mësues mendojnë për veten e tyre si cirk, llamarinë që formon argjilën, mekanikën që punon në motorë, menaxherët e biznesit ose artistët e punëtorisë, duke mbikqyrur artistë të tjerë në rritjen e tyre.

Për të kuptuar, kuptuar dhe vlerësuar dallimet

- Advertisement -

Mësuesit që kuptojnë paragjykimet e tyre, thotë Sachs, janë në një pozitë më të mirë për të parë përvojat e nxënësve të tyre si të vlefshëm dhe kuptimplotë dhe të integrojnë realitetet e jetës, përvojave dhe kulturave të nxënësve në klasë dhe lëndë.

Mësuesi efektiv ndërton perceptimet e ndikimit dhe fuqisë së saj personale mbi faktorët që kontribuojnë në të mësuarit e nxënësve. Përveç kësaj, ajo duhet të ndërtojë aftësi konceptuale ndërpersonale për t’iu përgjigjur kompleksitetit të mjedisit shkollor. Përvojat e mësuesve dhe nxënësve me individë me prejardhje të ndryshme sociale, etnike, kulturore dhe gjeografike mund të shërbejnë si një objektiv përmes të cilit mund të shihen ndërveprimet e ardhshme.

Për të analizuar dhe diagnostikuar mësimin e nxënësve

Mësuesi Richard S. Prawat sugjeron që mësuesit duhet të jenë në gjendje t’i kushtojnë vëmendje proceseve të të nxënit të nxënësve, të analizojnë se si nxënësit po mësojnë dhe diagnostikojnë çështje që pengojnë të kuptuarit. Vlerësimet duhet të ndërmerren jo në teste në vetvete, por përkundrazi si mësuesit angazhohen studentët në mësim aktiv, duke lejuar debate, diskutim, hulumtim, shkrim, vlerësim dhe eksperimentim.

Përpilimi i rezultateve nga një raport i Komitetit për Arsimin e Mësimdhënësve për Akademinë Kombëtare të Arsimit, Linda Darling-Hammond dhe Joan Baratz-Snowden sugjerojnë që mësuesit duhet të bëjnë pritjet e tyre për punën e kualitetit të lartë të njohur dhe të japin reagime të vazhdueshme ndërsa rishikojnë punën e tyre drejt këto standarde. Në fund, qëllimi është krijimi i një klase mirëfunksionale dhe respektuese, e cila u lejon studentëve të punojnë në mënyrë produktive.

Negocimi dhe marrja e rreziqeve në mësimdhënie

Sachs sugjeron që duke u mbështetur në aftësinë për të perceptuar se ku nxënësit dështojnë të kuptojnë plotësisht, një mësues efektiv nuk duhet të ketë frikë të kërkojë detyra për veten dhe studentët që janë optimale për aftësitë dhe aftësitë e tyre, duke pranuar se këto përpjekje mund të mos jenë të suksesshme . Këta mësues janë pionierë dhe gjurmues, thotë ajo, individë që janë të orientuar drejt sfidave.

Negociata përfshin lëvizjen e studentëve në një drejtim të caktuar, drejt një pikëpamjeje të realitetit që ndahet nga ata që janë në bashkësinë disiplinore. Në të njëjtën kohë, mësuesit duhet të njohin kur disa pengesa për të mësuarit e tillë janë konceptime të gabuara ose arsyetime të gabuara të cilat duhet të theksohen ose kur një fëmijë thjesht përdor mënyrën e vet informale për të ditur se cilat duhet të inkurajohen. Kjo, thotë Prawat, është paradoksi thelbësor i mësimdhënies: të sfidojë fëmijën me mënyra të reja të të menduarit, por të negociojë një mënyrë për atë student që të mos shkarkojë idetë alternative. Tejkalimi i këtyre pengesave duhet të jetë një ndërmarrje bashkëpunuese midis nxënësit dhe mësuesit, ku pasiguria dhe konflikti janë të rëndësishme, mallra që prodhojnë rritje.

Të kesh një njohuri të thellë të lëndës

Veçanërisht në matematikë dhe shkenca, pedagogu Prawat thekson se mësuesit duhet të kenë rrjete të pasura të njohurive në lëndën e tyre, të organizuara rreth ideve kryesore që mund të ofrojnë një bazë konceptuale për mirëkuptimin.

Mësuesit e marrin këtë duke sjellë fokus dhe koherencë në lëndën dhe duke e lejuar vetveten të jenë më konceptual në qasjen e tyre për të mësuar. Në këtë mënyrë, ata e transformojnë atë në diçka kuptimplote për studentët.

> Burimet

  • > Carter, Catherine. “Prift, prostituta, hidraulik? Ndërtimi i mësuesve si shenjtorë”. Arsimi anglisht 42.1 (2009): 61-90. Print.
  • > Darling-Hammond, Linda, dhe Joan Baratz-Snowden. “Një mësues i mirë në çdo klasë: Përgatitja e mësimdhënësve me kualifikime të larta që fëmijët tanë e meritojnë”. > Horizonte Edukative 85.2 (2007): 111-32. Print.
  • > Goldhaber, Dan. “Misteri i Mësimit të Mirë.” Edukimi Pranvera e ardhshme 2002 (2002): 1-5. Print.
  • > Luschei, Thomas F. “Në kërkim të mësuesve të mirë: modele të cilësisë së mësuesve në dy shtete meksikane”. Shqyrtimi krahasues i arsimit 56.1 (2012): 69-97. Print.
  • > Prawat, Richard S. “Mësim për mirëkuptim: Tre atributet kryesore”. Mësimdhënia dhe Arsimi i Mësuesve 5.4 (1989): 315-28. Print.
  • > Robinson, Richard, et al. “Mësuesi Efektiv i Rishikuar.” Mësuesi i leximit 45,6 (1992): 448-48. Print.
  • > Sachs, Stephanie Kay. “Vlerësimi i Atributeve të Mësuesit si Parashikues të Suksesit në Shkollat ​​Urbane”. Journal of Education Teacher 55.2 (2004): 177-87. Print.
- Advertisement -

Share

spot_img

Të fundit

Të tjera nga kategoria

SBAShK-u lëshon pe: Ta pezullojmë grevën deri në janar, mësimi të fillojë më 3 tetor

Janë bërë 1 muaj e tri ditë, që kur ka filluar greva nga Bashkimi...

SHBASHK-u fillon të marr mendimin e anëtarësisë për pezullimin e grevës

Sindikata e Bashkuar e Arsimit është duke shqyrtuar mundësinë e pezullimit të grevës, ka...

Me një abetare të madhe, aksion para Ministrisë së Arsimit

Aleanca e të Rinjve të Kosovës ka zhvilluar një aksion simbolik para Ministrisë së...

Edhe një mërgimtar tjetër i gatshëm t’ua jap nga 100 euro mësuesve

Mërgimtarët po vazhdojnë të tregojnë gatishmëri për t’i ndihmuar mësuesit kosovar. Edhe Fitim Krasniqi, nga...