E mërkurë, 29 Mars, 2023

Roli i kopshtit të fëmijëve në zbulimin e problemeve të sjelljes

- Advertisement1-

Kopshti i fëmijëve dhe familja janë të vendosura në themelin e piramidës, dhe luajnë edhe një nga rolet më të rëndësishme në parandalimin e çrregullimeve të sjelljes.

Lume Isufi,
Mësuese – Edukatore

- Advertisement -

Duke investuar në cilësinë e tyre, duke pasur parasysh veprimin e tyre interaktiv, duke llogaritur në mbështetjen dhe plotësimin e tyre të ndërsjellë dhe në një qëllim të përbashkët, ne zëmë një vend të rëndësishëm, të madh dhe me ndikim të parandalimit parësor të pjesës më të ndjeshme të popullsisë.

Kopshti i fëmijëve është pra një institucion në të cilin fëmija, ndër të tjera, mëson aftësi shoqërore, zhvillon qëndrime, marrëdhënie me bashkëmoshatarët, zhvillon personalitetin e tij.

Në një institucion-komunitet të tillë në të cilin fëmija mëson, ai gjithashtu sheh forma të ndryshme të sjelljes së fëmijëve të tjerë dhe miraton modele të sjelljes, disa prej të cilave janë të papranueshme nga ana shoqërore.

- Advertisement -

Fëmijët që kanë çrregullim të sjelljes zakonisht nuk e shohin problemin te vetja, që do të thotë se ata nuk kanë motivim për të ndryshuar sjelljen e tyre. Ata zakonisht mendojnë se të tjerët duhet të ndryshojnë në vend të tyre.

Nëse fëmijët nuk adoptojnë zakone themelore në fazat e tyre të zhvillimit, sjelljet e papërshtatshme mund të kthehen në çrregullime me kalimin e kohës.

Fëmija i cili në një moshë të hershme dhe parashkollore zhvillon sjellje destruktive dhe autodestruktive, asociale dhe antisociale ose është dëshmitar i kësaj, rrezikon shumë që sjelljet e tilla të bëhen një model i zakonshëm për plotësimin e nevojave të tij dhe me kalimin e kohës një pjesë integrale e personalitetit të tij.

- Advertisement -

Çrregullimet e sjelljes përfshijnë të gjitha ato sjellje të një fëmije që nuk janë përshtatur me moshën dhe / ose mjedisin e tij dhe pengojnë funksionimin e fëmijës duke dëmtuar fëmijën dhe të tjerët, duke e çuar atë në konflikt ose duke e përjashtuar atë nga komunikimi me mjedisin.

Kopshti është vendi që çon në zbulimin e hershëm të çrregullimeve të sjelljes, sepse stafi i trajnuar profesionalisht ka një pasqyrë më të qartë të sjelljes së popullatës së kopshtit.

Zbulimi i hershëm i problemeve të sjelljes te fëmijët është jashtëzakonisht i rëndësishëm në mënyrë që simptomat e buta fillestare më vonë në shkollë të mos zhvillohen në vështirësi më të rënda që janë edhe më rezistuese ndaj trajtimit.

Kopshti i fëmijëve dhe stafi i trajnuar profesionalisht, të cilët janë trajnuar për të monitoruar zhvillimin e fëmijëve, mund të ndihmojnë familjet në zbulimin e hershëm të çrregullimeve të sjelljes te fëmijët.

Prandaj, nëse duam të parandalojmë zhvillimin e çrregullimeve të sjelljes te fëmijët parashkollorë, është e rëndësishme të rritet cilësia e kujdesit, e cila përbëhet nga aktivitete dhe modele të ndërveprimit të pranishëm në mjedisin e fëmijës, por është e nevojshme të punohet sistematikisht në lidhjen më të mirë të tyre dhe në cilësinë e tyre më e mirë të komunikimit dhe bashkëpunimit.

- Advertisement -

Share

Të fundit

Të tjera nga kategoria

Psikologia Albina Krasniqi: Për t’i mësuar fëmijët, duhet t’u prijmë drejt sjelljeve që duhet t’i bëjnë

Këtë të shtunë në emisionin “Familja ime”, kemi diskutuar për sjelljen prosociale. Albina Krasniqi, udhëheqëse...

Duhet të reflektojmë nëse po “vrasim” apo jo fëmijët nga dashuria dhe padija? Nga Marsida Simo (Sociologe)

Pridërimi është një proces i gjatë dhe i vështirë. Duhet jo vetëm dije, informacione,...

Psikologia thirrje prindërve: Kujdes se çfarë emra u vëni fëmijëve, që ata të mos bullizohen

Psikologia Arbenisa Berisha-Gashi ka thënë që emri është me të vërtetë i rëndësishëm në...

Njoftim i rëndësishëm për shtesat për fëmijë

Është hapur aplikimi për shtesat për të gjithë fëmijët deri në moshën 16 vjeçare. Lajmin...