E mërkurë, 1 Dhjetor, 2021

Për mësuesit/et: Këto janë metodat e punës edukative me nxënës

Janë tërësi e mjeteve, aktiviteteve, rrugëve dhe veprimeve të cilat aplikohen nga mësimdhënësi në punën e përditshme mësimore dhe jashtëkurrikulare, në varësi të moshës dhe nivelit psikofizik të nxënësve/fëmijëve.


Metodat e punës edukative me nxënës në shkollë apo me fëmijët në kopsht, studjuesit i grupojnë:

Metoda e interaksionit social – disa modalitete:

Shoqërimi i nxënësit nga grupi i nxënësve apo shoku /shoqja e përzgjedhur.

Afirmimi i vetive njerëzore

Bashkëpunimi

Solidariteti

Krijimi i raporteve humane

Trajtimi i mirë emocional

Raporte pozitive mësimdhënës-nxënës

Raporte pozitive nxënës –nxënës

Raporte pozitive mësimdhënës-prind

Komunikimi

Bashkëpunimi në tandem dhe grupe

Pjesmarrje aktive në aktivitete

Bashkëbisedimi analitik

Kritika dhe vetëkritika e argumentuar

Krijimi i vetëdijës për rolin dhe funksionin në shoqëri

Marrja e vendimeve

Personalitet dhe karakter i qëndrueshëm dhe autentik.

Metoda e interiorizimit – disa modalitete:

Formimi i qëndrimeve pozitive

Formimi i kulturës së punës

Përvetësimi i njohurive dhe shkathtësive në mënyrë vullnetare

Kërshëria për mësim

Qëndrim vetkritik dhe kritik në punë dhe mësime

Puna e pavarur

Jo hamendësim gjatë aktiviteteve, marrja e vendimeve.

Metoda e demonstrimit

Metoda eksperimentale

Metoda laboratorike

Metoda praktike

Përbrendësimi i dijeve, mësimeve, shkathtësive, bindjeve, pikpamjeve, qëndrimeve, si të ishin të tijat (nxënësit) dhe përdorimi i tyre si mjet për jetë dhe punë të pavarur.

Metoda e veprimeve të organizuara- disa modalitete:

Metodë e ushtrimeve dhe e shprehive

Ndërlidhja e teorisë me praktikën

Mbështetja në shembuj të zgjedhur, të dëshmuar në praktikë

Jo imitim i verbër.

Metoda e nxitjes- disa modalitete:

Aprovimi

Mirënjohjet

Lëvdatat

Shpërblimet

Nota

Vërejtjet

Sygjerimet

Qortimi

Kriktika e argumentuar

Mimikat-lëvizjet e kokës, dorës

Metoda e parandalimit dhe e masave edukative- disa modalitete:

Korrigjimi i sjelljes, shkathtësive dhe diturive

Vërejtjet

Sygjerimet

Rekomandimet

Qortimi

Kritika individuale

Kritika publike nëse veprimet janë publike

Urdhëresat

Ndalesat

Ndëshkimet-masat edukative, pa e dëmtuar integritetin e nxënësit/fëmijës, konform moshës, sjelljes dhe rregullorës së shkollës.

Burimi:

Riza B., “Pedagogjia shkollore”, Prishtinë, 2005.

Share

Të fundit

Të tjera nga kategoria

Nxënësi që i mbijetoi sulmit në Gllogjan rrëfen momentet e fundit me shokët: Fol e kesh, fol e kesh…

Blendi Mustafa është nxënësi i plagosur që mbijetoi nga tragjedia në Gllogjan ku vdiqën...

Sulm në një shkollë në Miçigan, të paktën tre të vrarë

Të paktën tre persona humbën jetën dhe gjashtë të tjerë u plagosën të martën...

Nxënësit shpërthejnë në lot kur kthehen në klasë pa shoqen e shokun që u vranë në Gllogjan

Në ditën kur filloi mësimi pas festave të nëntorit, shokët e shoqet kujtojnë dy...

Cili është roli i mësuesit?

Të jesh mësues nuk do të thotë vetëm të shpjegosh, mësuesit e sotëm kryejnë...