E mërkurë, 29 Mars, 2023

Nga Kriger Ramaja: Një institucion edukativ dhe arsimor serioz duhet të ketë edhe Këshillin Drejtues të shkollës

- Advertisement1-

Organi me i lartë drejtues në shkollë,, Këshilli Drejtues i Shkollës ,,

Një institucion edukativ dhe arsimor serioz duhet të ketë edhe këshillin drejtues të shkollës të zgjedhur në mënyrë demokratike nga përfaqësuesit e saj dhe funksional sikurse parashihet nga U.A. i nxjerrë kohë me parë nga MASH.

- Advertisement -

Zgjedhja funksionimi dhe detyrat e KDSH-së.

Ky këshill përbëhet nga shtatë deri në nëntë anëtar varësisht numri i nxënësve që ka shkolla.

Përbërja e tij :

- Advertisement -

👉Tre prindër të zgjedhur nga Këshilli i prindërve të shkollës ku njëri nga këta me propozimin e njërit prej tyre bëhet edhe kryetar i KDSH-së
👉Tre mësimdhënës të zgjedhur nga Këshilli i mësimdhënësve të shkollës
👉Dy anëtarë nga shoqëria civile të propozuar nga shkolla dhe të aprovuar nga DKA ose të dërguar në këshill nga DKA
👉Një nxënës kryetari i këshillit të nxënësve
👉Drejtori i shkollës është vëzhgues dhe pa të drejtë vote

(Në shkollat më më pak se 500 nxënës prindërit dhe arsimtarët përfaqësohen me nga dy anëtar pra gjithsej 7)

KDSH ka për obligim:

- Advertisement -

👉Të hartojë planin vjetor të punës
👉Të aprovojë buxhetin vjetor të shkollës
👉Të kontribuojë në hartimin e planit vjetore të shkollës dhe të aprovoj atë
👉Të marr pjesë në takim çdo tre muaj dhe sipas nevojës
👉Të jep këshilla dhe sugjerime në lidhje me mbarëvajtjen e punës në shkollë
👉Të aprovojë raportin 3 mujor të drejtorit të shkollës dhe të jep këshilla dhe sugjerime
👉Të ndihmoj iniciativat e ndërmarra nga shkolla dhe te sensibilizoj faktorët relevantë për rëndësinë e këtyre iniciativave
👉Të jep propozime dhe të ndermerr iniciativa që ka të bëj me shkollën e sidomos me fushën ,,Kultura dhe Mjedisi,,
👉Të aprovojë aktivitetet e lira jashkurrikulare që propozohen nga drejtori ,arsimtarët shoqëria civile ose Këshilli i nxënësve që janë pjesë e KDSHsë

🛑KDSH-ja ka mandat katër vjeqare me mundësi rizgjedhje pos kryetarit të KDSH-së mandati i të cilit është një vjeqar…

- Advertisement -

Share

Të fundit

Të tjera nga kategoria

Nga Malvina Lamçe-Rista: Dikur kur të kritikonte mësuesja ktheheshe kokëulur në shtëi, sot nxënësi…

“Për çfarë duhet të jesh mësues kur nuk të lenë të punosh siç duhet?...

Shkolla fillore “Ilaz Thaçi” në Han të Elezit shënon Ditën e shkollës me disa aktivitete

Shkolla fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit ka shënuar Ditën e shkollës. Për këtë...

Drejtoresha Ardita Brahimi-Idrizi: Vlerësimi i përformancës së mësimdhënësve, rol kyç në reformat e personelit arsimor

Në të kaluarën vlerësimi i performancës ka qenë më tepër i koncentruar në atë...

Mësuesja Ariana Rizvanolli: Përvoja e punës që mora nga Kosova më beri të kem sukses në Gjermani

Me ambicien dhe pasionin që e karakterizon, Ariana Gala Rizvanolli, vazhdon ta ushtrojë profesionin...